Svenska för invandrare (sfi)

Sfi är en grundläggande utbildning i det svenska språket och vänder sig till dig som är ny i Sverige. Lärcentrum arbetar med sfi på olika nivåer från nybörjare till dem som redan kan en del svenska.

Om jag vill börja studera

När du har anmält att du vill börja studera på sfi kommer du att kallas till ett kartläggningssamtal. Efter kartläggningssamtalet får du information om vilken dag och tid du börjar. Ibland får du vänta några veckor innan du får börja. Det beror på att vi inte alltid har lediga platser. Väntetiden är inte längre än 3 månader. Du kan studera sfi på heltid, kvällstid eller i flexen.

Sfi på heltid

Du studerar måndag – fredag 16 timmar i veckan. Vissa dagar studerar du på förmiddagar, andra dagar på eftermiddagar. 

Sfi på kvällstid

För dig som arbetar dagtid, är föräldraledig eller av andra orsaker inte kan studera dagtid erbjuder vi kvällskurser i svenska från B-nivå, en kväll i veckan.

Flexen (flexibel sfi)

För dig som har arbete eller praktik och därför inte kan studera på heltid eller kvällstid. Du får individuell handledning under kursen och bestämmer själv studietakten. Tillsammans med din sfi-lärare bestämmer du vilka tider och dagar du kan komma till skolan. Öppettider i Flexen är måndag – fredag 09.00-16.00 förutom tisdagar då öppettider är 09.00-12.00.

Andra kurser på Lärcentrum

Du som studerar sfi kan också läsa andra kurser hos oss här på Lärcentrum. Vilka kurser du kan läsa kan bero på hur mycket svenska du kan. En del kurser har som krav att du ska vara färdig med sfi, andra kurser har andra krav. Du kan få hjälp av en studievägledare att se vilka kurser du får läsa.

Senast uppdaterad: 2021-04-29