Bild på personal och brukare som fikar tillsammans.

Undersköterska

Undersköterska är ett omväxlande arbete där människan är i centrum. Vanliga arbetsuppgifter är omsorg och service till sjuka, gamla eller till personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation, som man ger på olika sätt, beroende på var omsorg ges: i hemmet, i särskilt boende eller på et sjukhus. Undersköterskor arbetar också med vissa sjukvårdsuppgifter. De kontrollerar temperaturen, mäter blodtryck, tar prover och lägger om sår.

Utbildningen 

Utbildningen är ca 70 veckor. Du har även möjlighet att studera på distans och välja din egen studietakt. Vi lägger upp en studieplan som passar just dig. I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska moment. Ca 15 % av utbildningen utgörs av arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen å r CSN-berättigad. Du börjar med de obligatoriska grundkurserna och väljer sedan inriktnings-/fördjupningskurserna.

Förkunskaper 

För att söka till utbildningen behöver du vara skriven i kommunen och ha gått klart grundskolan eller ha kunskaper motsvarande svensk grundskola. Vi ser helst att du som nyanländ läst färdigt SFI kurs D.

Efter utbildningen 

Efter godkänd och fullgjord utbildning har du fått de grundläggande kunskaperna för yrket och kan nu ansöka om Vård -& omsorgscollege diplom. Du kan arbeta inom äldreomsorg, särskilt boende, hemtjänst, sjukhus, hälsocentral, personlig assistent etc.

 

Ladda ner dokument
Rekommenderad läsordning
Senast uppdaterad: 2022-11-07