Driva och utveckla företag

Vi som jobbar med näringslivsfrågor vill att det ska vara enkelt att driva framgångsrika företag i Boden. Vi hjälper till när det gäller tillstånd, markexploatering och finansieringslösningar. Samtidigt erbjuder vi dig som entreprenör värdefull rådgivning, utbildning och tillgång till nätverk som gör nytta. Vi driver utvecklingsprojekt som är strategiska för näringslivet i Boden, ofta i samverkan med andra kommuner, företag och universitet. 

Runt om i kommunen finns ett antal byggklara industritomter. Kontakta oss om du är ute efter nya lokaler eller ny tomt för din verksamhet. 

Senast uppdaterad: 2020-06-15