Elintensiva näringar

Sveriges hetaste investeringsregion för elintensiva näringar. Boden bistår privatägda företag i en rad olika branscher och industrier som ska etablera och expandera sin verksamhet i kommunen. Det kommunala bolaget Bodens Utveckling AB viktigaste uppgift är att främja och utveckla Boden som destination för elintensiva näringar. Inom bolaget jobbar man specifikt med att utveckla och paketera markområden, samt stöttar företagen i etableringsprocessens alla steg.

I Boden finns unika förutsättningar som planlagd mark i goda lägen och grön el med mycket stor kapacitet, för att skapa anpassade konstruktionslösningar för högteknologiska och elintensiva verksamheter.

Två av våra elintensiva områden ligger i direkt anslutning till Boden tätort och erbjuder flera etableringsalternativ; både för nya fristående anläggningar samt hyra eller köp av befintliga lokaler. Vårt tredje datacenterområde ligger i Harads, ca 5 mil nordväst om Boden.

Kontaktuppgifter:

Håkan Nordin, Bodens Utveckling AB, tel 070-621 61 03 

Nils Lindh, Bodens Utveckling AB, tel 070-740 13 36

Senast uppdaterad: 2022-11-07