Etablera

Att Boden ska vara en naturlig och attraktiv plats för företagare och nyetableringar tycker vi är en självklarhet. Därför jobbar vi hårt för att det ska finnas möjligheter till lyckade företagssatsningar. Oavsett företagets storlek. Det är viktigt att skapa en bred arbetsmarknad och ett större underlag för näringslivet. Företagen i Boden är motorn som driver stadens utveckling och tillväxt, och nya företag kan erbjuda allt från lösningar på lokala och regionala problem, till arbetsmöjligheter. Det bor 170 000 personer i Luleåregionen vilket innebär att det finns gott om värdefull arbetskraft och kompetens, inte minst tack vare Luleå tekniska universitet som ligger 25 minuter från Boden centrum. 

Enkelt att driva företag

Kommunen hjälper till med tillstånd, markexploatering och finansieringslösningar. 

Närhet till marknaden

I Boden är det nära till attraktiv mark och stor potentiell global marknad. Vi har gott om arbetstillfällen och lojal arbetskraft. 

Rustat för framtiden

Här finns en unik och robust elinfrastruktur och IT-kapacitet som gör Boden redo för morgondagens utmaningar. 

Ett varmt välkomnande 

För alla entreprenörer som vill starta och driva företag i Boden erbjuder vi värdefull rådgivning och kontakter till lokala nätverk. 

Infrastruktur runt hörnet 

Vi är ett nav i järnvägsnätet med ett logistikcentrum, närhet till europa- och riksväg samt nära till corehamn och bara 30 minuter till Luleå Airport. 

I hjärtat av Norrbotten

Bodens läge i mitten av Norrbotten och Västerbottens gruvdrift gör staden till en stark företagarkommun med stor variation. 

Funderar du på Boden som etableringsort? Vänd dig då till oss så hjälper vi dig med information om kommunen, kontakter, lokaler med mera. Kontakta någon av våra näringslivsstrateger, kontaktinformation finns på den här sidan. 

Senast uppdaterad: 2020-11-12