Finansiering

Om du behöver kapital för att ditt företag ska kunna utvecklas och växa finns en rad olika stöd att söka. Vi hjälper gärna till att hitta stöd eller finansiering till ditt företag.

Marknadsföringsstöd (0-3 år)

När andra möjligheter till stöd för den aktuella insatsen är uttömda t ex via Region Norrbotten/Tillväxtverket finns det möjlighet att söka via oss. Företaget ska ha sin verksamhet i Boden. Du som har ett företag som är mellan 0-3 år kan söka marknadsföringsstöd. Ansökningen hittar du nedan och går antingen att göra som e-tjänst eller att skriva ut och posta/lämna in till oss.

Alla inkomna handlingar är allmänna handlingar (offentliga handlingar). 

KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN OM MARKNADSFÖRINGSSTÖD 

Senast uppdaterad: 2019-12-30