Finansiering

Om du behöver kapital för att ditt företag ska kunna utvecklas och växa finns en rad olika stöd att söka. Vi hjälper gärna till att hitta stöd eller finansiering till ditt företag.

Marknadsföringsstöd (0-3 år)

När andra möjligheter till stöd för den aktuella insatsen är uttömda t ex via Region Norrbotten/Tillväxtverket finns det möjlighet att söka via oss. Företaget ska ha sin verksamhet i Boden. Du som har ett företag som är mellan 0-3 år kan söka marknadsföringsstöd. Ansökan hittar du nedan och görs via e-tjänst.

 KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN OM MARKNADSFÖRINGSSTÖD 

 

Alla inkomna handlingar är allmänna handlingar (offentliga handlingar). 

 

Senast uppdaterad: 2020-10-22