Hästnäring

Boden är unikt genom möjligheterna till centrumnära mark som finns tillgänglig för dem som vill kombinera sitt boende med sin passion för hästar. Vad sägs om att bygga en hästgård tio minuter från centrum? Eller möjligheten att erbjuda barnen Bodens största fritidsgård i form av den kvalitetsmärkta ridskolan utan kötid.

Boden är norra Sveriges hästtätaste ort och platsen för Sveriges nordligaste travbana, som har tävlingar året runt. I Norrbotten som helhet finns 4 000 - 5 000 hästar. Travoch ridsport har många näringsidkare med bra möjligheter att stärka näringen ytterligare. I Boden har du bland annat tillgång till tävlings-, tränings- och utbildningsmöjligheter, stor veterinärkompetens och hästnära boenden.

Fem km söder om centrum ligger Södra Bränslan - ett område med närhet till flera viktiga anläggningar för hästnäringen. Området kallas Hästbyn, och där kan du i vacker miljö bygga hästgårdar med bostadshus, stall och komplementbyggnader. I anslutning till området finns även ett omfattande nät av häststigar som ger goda möjligheter att rida och träna hästar. De flesta hästrelaterade anläggningarna, som Bodens ridklubb, Bodentravet och hästkliniken, i nära anslutning till varandra. Tillsammans gör de Boden till regionens självklara hästcentrum.

Senast uppdaterad: 2018-05-21