Kulturella-, kreativa- och digitala näringar

Innovation på Boden Business Park. Boden är platsen där kulturella, kreativa och digitala näringar ständigt växer. På Boden Business Park (BBP) är tillväxtpotentialen stor och spelar en viktig roll i breddningen av Bodens näringsliv. För att matcha möjligheterna i övriga regionen är det viktigt att Boden satsar på kreativa näringar. E-sport, spel, film och musik är några av de områden som både kompletterar och stärker Bodens position som näringslivsstad.

Boden Business Park är en kreativ och levande mötesplats för företag och människor som vill utvecklas. På parken finns olika kontorsmiljöer, konferenslokaler, restaurang och hotell under samma tak. I augusti 2017 startade Sunderby Folkhögskola tillsammans med Change Maker Education en spelutbildning i Indiespelutveckling i samarbete med Boden Business Park. Utbildningen är den första i sitt slag med inriktning på Indiespel med målet att vara anställningsbar i spelbranschen eller att starta sin egna spelstudio efter avslutade studier.

Boden Business Park är den yngsta medlemmen i SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS (SISP). BBP har inlett ett samarbete med Arctic Business Incubator på Luleå Science Park och GO Business på Piteå Science Park innebärande att BBP blir franchisetagare för koncept Go Business Inkubator med tillhörande arbetsmodell.

BBP lanserade under hösten 2017 sitt co-working utrymme med färdiga arbetsplatser. Där erbjuds möjligheten att i anslutning till inkubatorsmiljön hyra ”flex” kontorsplatser som garanterar tillgång till plats 20 timmar i veckan. Det finns även möjlighet att hyra fast kontorsplats på heltid, så kallade ”fix” platser, i samma miljö.

Vi ser Boden Business Park som en innovationsarena för datacenter, miljöteknik och kreativa näringar. Här erbjuds unika förutsättningar för tillväxten inom nya och spännande områden samt en länk till det övriga näringslivet.

Kontaktuppgifter:

Emil Sandberg, tel 070-280 40 92, e-post emil@bodenbusinesspark.se 

Mattias Bergqvist, tel 070-241 55 88, e-post mattias.bergqvist@bodenbusinessagency.com

 

Senast uppdaterad: 2020-10-26