Lokaler och mark

Lokaler 

Det finns god tillgång på lokaler som kan anpassas till kontorslandskap från 250 m2 och uppåt såväl i centrala Boden som på Boden Business Park, Sävast (mellan Boden och Luleå). Kostnadsläget på befintliga lokaler är ca 500 -1 100 kr per m2 och år. Kostnadsläget varierar beroende på storlek av eventuella lokalanpassningar som erfordras.

Mark

Bodens kommun kan erbjuda byggklara industritomter, småhustomter och kombinationstomter. Det finns även möjlighet till upplåtelse av mark via arrende eller tomträtt. För frågor kring kommunens mark kontakta Glenn Nylander, tel 0921-629 68, Anna Edberg, tel 0921-621 52 eller Cecilia Kvibacke, tel 0921-627 06.

Senast uppdaterad: 2022-09-23