Bild på stadshuset fotograferat från markplan. Vit fasad med kommunvapnet till vänster.

Björknäs elljusspår

På grund av de byggnationer av hus i anslutning till Björknäsvallen, har elljusspåret begränsad framkomlighet. Spåret är uppgrävt på en yta mellan Bodens camping och Björknäsvallen.

Vi ska försöka ordna ett tillfälligt spår för framkomlighet. Var vänlig att iaktta försiktighet. Om det är möjligt starta gärna på andra ställen för att komma ut på elljusspåret.

Senast uppdaterad: 2018-05-29