Bild på tidningen Närhetsliv från April 2018. En man med VR-glasögon på omslaget.

BodenBild & #Närhetsliv

Det kommer inte att komma ut ett nummer av BodenBild i juni. Läs mer för information.

Som ett resultat i det fortsatta utvecklingsarbetet av vår strategiska marknadsföring kommer BodenBild hädanefter utkomma 2 gånger per år (istället för 3 gånger) och #Närhetsliv två nummer per år. #Närhetsliv producerades första gången juni 2017 och kom nu får andra gången ut i april 2018 och har fått ett mycket gott mottagande. I BodenBild ger vi en djupare och en del oväntade inblickar i kommunens verksamhet. I #Närhetsliv visar vi upp kända och mindre kända människor och delar av platsen Boden. Vi ser att dessa två på ett naturligt sätt kompletterar varandra och de övriga insatser vi gör för att kommunicera en nyanserad och positiv bild av Boden.

Bägge två produceras internt av kommunens kommunikationskontor där även satsningen på digitala och sociala media fortsätter. När även nya boden.se innan sommaren lanseras är vi väl rustade för att på ett fortsatt modernt och hållbart sätt bygga attraktionskraften runt Boden. Både som kommunal organisation och plats.

Senast uppdaterad: 2018-05-29