Folk på Skördefest och miljödagar

Bodens kommun på Skördefest och Miljödagar 2018

Kommunen finns på plats med vårt stora tält vid hembygdsområdet under hela helgen, 24-26 augusti.

Du hittar tältet precis där hembygdsområdet börjar, till vänster om Kyrkgatan om du kommer från centrum. Där möter du flera av kommunens verksamheter, allt från budget- och skuldrådgivningen till räddningstjänsten. Du kan även bland annat träffa samhällsbyggnadskontoret och vatten- och parkenheterna för att få information eller komma med funderingar. Under fredagen finns dessutom elever från restaurang Viljan på Björknäsgymnasiet i tältet för att laga mat och bjuda på smakprov.  

Utöver det tar kommunen plats på scenen flera gånger under helgen: 

Fredag 

14.30 Friskare och Tryggare Boden / Jobbcenter 

Lördag 

14.45 Friskare och tryggare Boden / Trygghetsskapande samverkan 

15.30 Bodens Miljöstipendium delas ut 

Söndag 

14.30 Friskare och Tryggare Boden / Framtidens vatten och bussen i Boden 

14.45 Kompletterande, visuell guide för källsortering presenteras   

 

Bodens kommun är inte arrangör eller huvudsponsor till Skördefest och miljödagar (som det felaktigt informerades om i Skördemarknads-bilagan som gick ut med papperstidningarna i veckan), men evenemanget är ändå av stor betydelse för oss och vi har många medarbetare på plats i vårt utställningstält.

Senast uppdaterad: 2023-12-22