Folk på Skördefest och miljödagar

Bodens kommun på Skördefest och Miljödagar 2018

Kommunen finns på plats med vårt stora tält vid hembygdsområdet under hela helgen, 24-26 augusti.

Du hittar tältet precis där hembygdsområdet börjar, till vänster om kyrkgatan om du kommer från centrum. Där möter du flera av kommunens verksamheter, allt från Budget- och Skuldrådgivningen till Räddningstjänsten. Du kan även bland annat träffa Samhällsbyggnadskontoret och Vatten- och Parkenheterna för att få information eller komma med funderingar. Under fredagen finns dessutom elever från Restaurang Viljan på Björknäsgymnasiet i tältet för att laga mat och bjuda på smakprov.  

Utöver det tar kommunen plats på scenen flera gånger under helgen: 

Fredag 

14.30: Friskare och Tryggare Boden / Jobbcenter 

Lördag 

14.45: Friskare och tryggare Boden / Trygghetsskapande samverkan 

15.30: Bodens Miljöstipendium delas ut 

Söndag 

14.30: Friskare och Tryggare Boden / Framtidens vatten och bussen i Boden 

14.45: Kompletterande, visuell guide för källsortering presenteras   

 

Bodens kommun är inte arrangör eller huvudsponsor till Skördefest och miljödagar (som det felaktigt informerades om i Skördemarknads-bilagan som gick ut med papperstidningarna i veckan), men evenemanget är ändå av stor betydelse för oss och vi har många medarbetare på plats i vårt utställningstält.

Senast uppdaterad: 2018-08-22