Bredband i byar

Bredband på landsbygden

Just nu ligger förslaget om bredbandsutbyggnad och väntar på överprövning. När tiden för överprövning gått ut kommer avtal att skrivas och alla påverkade få mer information om projektet.

Alla boende i de byar som omfattas av avtalet kommer att få information om hur utbyggnaden kommer att gå till och vilket tjänsteutbud som kommer att finnas,

Utfallet av upphandlingen är så pass färsk att vi har ännu ingen plan eller strategi hur vi ska jobba vidare med de byar som inte ingår i avtalet

Senast uppdaterad: 2018-09-25