Ammar Alabado, Sala Akabia och Robert Westin fiskar upp vitfisk i Svartbyträsket i Boden för att minska algblomningen i ett projekt som ger vinster både för mijö och integration.

De fiskar för miljöns skull

​Nu pågår ett miljö- och integrationsprojekt i Svartbyträsket där tonvis av vitfisk fiskas upp. Syftet är att minska algblomningen och samtidigt hjälpa nyanlända att komma in i samhället. 

Svartbyträsket lider av gamla synder och har haft en väldigt kraftig algblomning under många år. 
– Det här är en av Norrbottens sjukaste sjöar, säger fiskaren Robert Westin. 
Under 1980-talet rensades sly och vass bort för att göra sjön vackrare. Men enligt Robert fungerar vassen som ett reningsverk så utan den blev sjön övergödd. Dessutom försvann gäddornas lekplatser och gäddbeståndet gick ner. 
En annan sak som hände var att Luleälven och Bodån reglerades. Då minskade det naturliga flödet mellan Bodensjöarna och älven.
– Allt sammantaget har gjort att det är för mycket vitfisk i Bodensjöarna. Problemet är att deras huvudföda är djurplankton, som äter växtplankton. Då blir det för mycket växtplankton och kraftiga algblomningar som gör att det bildas giftiga alger, säger Robert.

För att råda bot på detta fiskar han vitfisk här, på uppdrag av tekniska förvaltningen på Bodens kommun. Varje dag tas runt 150 kilo mört, gärs, benlöja, braxen, ruda och små abborrar upp.  
– Projektet går ut på att öka beståndet av djurplankton, säger Robert.
Till sin hjälp har Robert tre nyanlända män från Syrien.
– Det är jättebra, vi pratar mycket svenska. Jag kunde inte köra båt eller fiska tidigare men nu kan jag. Det är roligt, säger Ammar Alabado som jobbar här under två månader i sommar. 
Förutom att fiska får de här chans att läsa sig mer om allemansrätten, sjövett, natur, fiske och vilka regler som gäller, men också hjälp med myndighetskontakter och pappersarbete. 
– Vi pratar mycket om det svenska samhället. De har precis fått uppehållstillstånd så det är väldigt mycket nytt att lära sig, säger Robert. 

Det var Roberts pappa som drog igång projektet ”Rädda Bodensjöarna” under senare delen av 1990-talet efter en massdöd bland fiskarna i sjön, ett projekt som sedan dog med honom. Men för tredje året fiskas alltså vitfisk igen. 
Nytt för i år är fyra stora ryssjor, specialbyggda för reduktionsfiske. De ger betydligt högre kapacitet än de tidigare fällorna. 
– De fungerar väldigt bra. I fjol hade vi löjnät och fick upp ett ton på hela sommaren. Nu är vi redan uppe i tre ton, säger Robert. 
Arbetet dokumenteras noggrant. Bland annat artbestäms, sorteras och mäts runt 2000 fiskar varje dag, för att föra statistik och hitta mönster. Vid slutet av arbetsdagen kommer en traktor från tekniska förvaltningen för att hämta fisken. Den körs sedan till Bodens reningsverk där man tillverkar biogas av den.
– Nu kan man säga att kommunen kör på Braxen, säger Robert lite finurligt och med ett leende på läpparna.

KOMM/Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2018-06-21