vibbyn2

Försenad sophämtning torsdag v.32

På grund av motorhaveri är sophämtningen försenad.

De berörda är de som tillhör turlista 3 med tömning torsdag: Buddbyn, Holmfors, Ljuså, Gransjö, Sandträsk, Gullträsk och Lakaträsk.
Låt sopkärlen stå kvar på sin uppställningsplats tills kärlen tömts.
 

Senast uppdaterad: 2018-08-13