collage_föreningar

Glöm inte att svara på SCB:s medborgarundersökning!

Är du en av de 1200 utvalda? Då hoppas vi att du lämnar in ditt svar till SCB senast den 5 november.

Bodens kommun medverkar även i år i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning.  I årets omgång deltar 111 kommuner och totalt kommer cirka 130 000 personer ingå i urvalet, därav 1 200 från Boden. 

Utskicken har sänts ut under de senaste veckorna och vi hoppas att du som fått enkäten hemsänd vill vara med och lämna synpunkter. Svaren ska vara SCB tillhanda den 5 november, då stänger insamlingen. Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 31 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 5 november, kl. 13.00.

Medborgarundersökningen är ett viktigt underlag för kommunens långsiktiga planering och visar vilka områden kommunmedborgarna vill lägga ökad vikt vid.
Mer information om undersökningen finns på SCB:s webbplats. 

Senast uppdaterad: 2018-09-14