Tvådelat flyfoto över Boden. Den vänstra delen är svartvit och ser gammal ut. Den högra ser nyare ut.

Historiska ortofoton

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en app där man kan se bebyggelseutvecklingen och jämföra hur dagens landskap har förändrats i förhållande till flygbilder från slutet av 50-talet. 

Flygbilderna kommer från Lantmäteriets arkiv och är numera öppen data. För mer information om flygbilderna besök Lantmäteriets hemsida.

Klicka här för att komma till appen

Senast uppdaterad: 2023-10-16