Inbjudan workshop Framtidens stad 5/12

Onsdag den 5/12 kl 07.30-09.45 på Folkets Hus (Forumsalen) bjuder Bodens kommun tillsammans med WSP och Företagarna Boden in till en workshop om hur vi tillsammans utvecklar en attraktiv stadskärna. Projektet Framtidens stad är nu inne i sin slutfas och som en del i detta arrangerar vi denna träff. Vi kommer gå igenom första utkastet av handlingsplanen för centrum och tillsammans genom workshop diskutera hur vi arbetar vidare med den.

Projektet Framtidens stad drivs av WSP i samverkan med Svenska stadskärnor. Bodens kommun deltar i projektet tillsammans med Gävle, Eskilstuna, Jönköping och Kiruna kommun och ett antal aktörer.  Projektet omfattar en gemensam del för alla deltagande städer och aktörer med gemensam omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte samt en för respektive stad specifik del. Syftet med workshopen den 5 december är att följa upp den tidigare lokala workshopen som hölls i Boden med fastighetsägare, handlare, näringsidkare och kommunala tjänstemän. Syftet med de lokala workshoparna i Boden är att resultaten av arbetet skall utmynna i förslag på åtgärder och en handlingsplan över prioriterade åtgärder för att stärka Bodens centrum.  


Bodens kommun bjuder på en enklare frukost som intas samtidigt som WSP summerar delar av det som gjorts hittills. 


Agenda:  
 
07:30 Kort summering av viktiga omvärldsfaktorer som påverkar våra stadskärnor, Redogörelse av resultaten från föregående workshop samt presentation av förslag till vision och mätbara mål för Bodens Centrum samt övergripande strategier för att nå målen.

08:10 Diskussion om visionen, målen och strategierna.  

08:20  Prioriteringar i grupper av olika åtgärder för att stärka Bodens Centrum.

08:45  Redovisning av grupparbeten.

09:30 Summering och och dialog om det fortsatta arbetet  

09:45 Avslutning   


 
Varmt välkomna !  
 
Osa till Michaela Strömberg senast den 3 december michaela.stromberg@boden.se (tel 0921-629 71, mobil 070-206 63 84) 
 
 

Senast uppdaterad: 2018-11-22