Bild på stadshuset fotograferat från markplan. Vit fasad med kommunvapnet till vänster.

Tömning enskild avloppsanläggning

Under maj månad år 2018 påbörjas den årliga slamtömningen inom Bodens kommun.

Aktuell turlista för slamtömning är preliminär och finns på webben eller hos Medborgarservice 0921- 62 000. Enligt gällande renhållningsföreskrifter ska tömning av enskild avloppsanläggning ske minst en gång per år.

Tunga lock

Från och med den 1 januari 2018 kommer en avgift tas ut om locket är för tungt enligt KF 2016-12-19 § 160. 

Väger ditt lock mer än 25 kg blir tilläggsavgiften 650 kr per tömningstillfälle. 
Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg accepteras. Då ska locket vara försett med någon form av handtag. 
Om det krävs två personer att flytta locket blir tilläggsavgiften 950 kr per tömningstillfälle.

Farbar väg

Brunnen ska vara märkt med käpp med fastighetsbeteckning så att den går lätta att hitta även i högt gräs. Vägen fram till brunnen måste vara farbar för tunga fordon, det vill säga vägen ska vara fri från hinder så som nedsatt vikt av vägen, lågt hängande grenar, låst vägbom etc. 

OBS! Brunnen och vägen fram till brunnen måste vara framskottad. Vid framkörning till fastighet utan att brunnen kunnat tömmas på grund av hinder medför 650 kr i bomkörningsavgift.

Avisering 24 timmar före beräknad tömning

Om du av något skäl vill ha en avisering via SMS eller telefon 24 timmar före din avloppsanläggning beräknas tömmas kan du anmäla det till Renhållningen via va_renhallning@boden.se. Att få en avisering kostar 50 kr och som fastighetsägare är man skyldig att tillhandahålla ett aktuellt telefonnummer. 

Du som före 2018-01-01 begärt uppringning före tömning kommer inte längre få det om du inte meddelar renhållningen om det i god tid före tömning.

Senast uppdaterad: 2018-05-29