Kommunchef Mats Berg intill utsikt över Boden.

Växande näringar lockar världen till Boden

Boden växer stadigt med ökad befolkning, bostadsbyggen och fler nya företagsetableringar än någonsin tidigare. Blockchain och turism lockar hit hela världen. "Ett växande näringsliv är en viktig grund för all tillväxt", säger Mats Berg, kommunchef.

Den positiva känslan i Boden är påtaglig och syns tydligt i statistiken. Förra året fick kommunen 139 fler Bodensare, 48 nya villor och 13 hektar industrimark såldes. 
– Det känns jättebra just nu. Det finns bra driv både i den kommunala organisationen och bland företagarna i stan. Alla vill vara med och utvecklas, säger Mats. 
Aldrig tidigare har Boden varit med om den expansion av företag som finns just nu.
– Där är vi är otroligt attraktiva för företag som vill etablera sig, och då gäller det elintensiva näringar, datacenter och den typen av verksamheter. Vi får nya förfrågningar varje vecka.
Hydro 66 expanderar på AF 1-området och Genesis har köpt tio hektar mark att exploatera. På industriområdet som ska byggas i Svartbyn finns också många intressenter. 
– Där kommer alla 500 hektar att vara fulla av nya etableringar år 2025. Det är jag helt övertygad om. Det är häftigt!

Bakom framgången står det kommunala bolaget Bodens Utvecklings arbete, där man aktivt sålt in Boden ute i världen och byggt upp både nätverk och kunskap som lockar företag inom blockchainteknologi.
– Vi vill att de ska bidra till samhällsutvecklingen så vi är duktiga kravställare. Om du ska köpa mark av oss måste du också lägga utvecklingsresurser i Boden, säger Mats. 

Kommunen har identifierat ett antal prioriterade tillväxtområden med potential utifrån Bodens styrkor. Elintensiva näringar är ett, kulturella och kreativa näringar är ett annat där Boden hittat en helt egen nisch i spelutveckling. 
Även miljöteknik är ett tillväxtområde, där det sedan många år finns ett näringsliv som jobbar med återvinningsfrågor. Ett tiotal företag nu lägger sin utvecklingsverksamhet i ett gemensamt bolag, Future Echo.
– Det är ganska unikt. Utvecklingen på Boden Clean Tech Center kommer att vara en viktig del för att positionera Boden som regionens nav inom det här området. Vi är redan på väg, säger Mats.

Besöksnäringen växer också kraftigt i Boden, och på samma sätt som i de elintensiva näringarna lockas hela världen hit. 
– De kommer hit för att besöka det unika ute i det arktiska klimatet i tajgan, där vi sticker ut. Vi är vana att tänka att det är centrum som är det attraktiva men nu blir det landsbygden som blir det centrala. Vi måste se till att göra centrum så attraktivt att de också söker sig dit, säger Mats.
Han poängterar vikten av att stärka handeln i centrum, men också offentlig service på landsbygden för att ge förutsättningar för människor att leva och verka i hela kommunen.

I Sävast byggs en hel del nya småhus och det finns planer på ytterligare villaområden. Där finns ett stort intresse, både från inflyttare och Bodensare. De senaste tomterna som släpptes såldes efter bara några minuter. 
– Det framtida Boden kommer att växa utifrån Sävast. Här finns boendet, fritiden, jobben och närheten till Luleå och flygplatsen, säger Mats. 
Enligt visionen för 2025 kommer 500-600 fler att jobba vid Boden Business Park än i dag och Sävast står för en stor del av befolkningsökningen på ett antal tusen fler bodensare som man siktar mot. 
– Vi behöver få hit familjer i åldern 24-39 år, de som är i familjebildande ålder. Vi har ju en stor tillgång i de utrikesfödda som kommer hit, som kan stärka vår arbetsmarknad på sikt, säger Mats.

En utmaning är att få igång byggandet av flerbostadshus i centrum. Än finns inga byggkranar uppe, men det finns ett antal projekt igång. Nåiden har anvisningar om att exploatera Kvarteret Enen och Lindbäcks tomten vid centralskolan. Bodenbo kommer också att bygga vid Strajk Alley.

KOMM/Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2023-12-22