Illustration av hand som håller mobiltelefon. På skärmen står det "Inget uppringnings-ID". En illustrerad fiskekrok till höger på bilden.

Vet du vad Vishing är?

Vishing är idag ett växande samhällsproblem. Vishing är en typ av cyberattack där bedragaren försöker lura till sig sekretessbelagd information via telefonsamtal. Aktörerna riktar sig främst mot äldre personer.

Tag gärna del i bifogad länk om hur du kan skydda dig. Var rädd om dina personliga uppgifter och koder. Det är inget som banker eller myndigheter efterfrågar via telefon.

Läs mer i polisens tips om hur du skyddar dig:

Skydda dig mot vishing.

Ladda ner dokument
Skydda dig mot Vishing
Senast uppdaterad: 2024-01-15