Man med skägg och tatueringar tittar in i kameran.

Viktiga Bodendokument hämtas

Onsdag 9 maj åker representanter från Bodens kommun och hämtar hem hemliga dokument från Arjeplogs kyrka. Dokumenten är från andra världskrigets brinnande tid. Det handlar om firmaregister, fastighetsregister och tomtkartor. I Arjeplog kommer en ceremoni hållas, lunch tillsammans med Arjeplogs kyrka och kommun.

I oktober 1943 var stora delar av Sveriges grannländer ockuperade. I Boden ökade oron kring en tänkbar ockupation. Boden var speciellt utsatt eftersom staden ligger i en knutpunkt för järnvägen som användes för att transportera material och soldater genom Sverige till Norge. Den ökade närvaron av okända krafter och den oron som följde med gjorde att dåtidens stadsborgmästare Nils Collin tog beslut att säkra viktiga dokument om en ockupation skulle bli ett faktum.

Kopiorna av dokumenten

Torins foto AB fick uppdraget att fotografera dokumenten. De hade tidigare fotograferat viktiga handlingar åt LKAB. Anledningen att de skickades till Arjeplogs kyrka var att man ville skicka bort materialet från Boden och järnvägen. Då tyckte man att Arjeplog var lämpligt. Anledningen att de inte förvarades i den nästan ointagliga fästningen i Boden var rädslan för fukt och att den skulle förstöra negativen.

Gåva som tack

En gåva från Bodens kommun till Arjeplog kyrka har tagits fram. Det är den lokala konsthantverkaren Nicklas Johansson (Bjarkatrollir) som fått uppdraget att ta fram en gåva. Gåva är en borg i silver som står på en platta av trä och sten. Träet är format som en karta av Bodens kommun och stenarna är alla lokala. Borgen är i silver och har en öppen vindbrygga. Vindbryggan är öppen för våra vänner. Arjeplog är Bodens vän.

Allmänheten kommer få tillfälle att se på de här filmerna och ta del av historien. En mikrofilmsläsare, foton och historien kommer finnas på Bodens stadsbibliotek i Enter galleria.

Representanter från Boden:
Inge Andersson, Bodens kommunalråd (S)
Eivy Blomdahl, Kommunfullmäktiges ordförande (S)
Ginger Karström, kommunarkivarie, kommunledningskontoret
Fredrik Åström, kommunikatör, kommunikationskontoret

Representanter från Arjeplog:
Margareta Andersson, kyrkoherde
Magnus Karlsson, kyrkomusiker
Anders Matsson, f.d. kyrkoherde
Karin Gustavsson, kanslist
Britta Flinkfeldt, Arjeplogs kommunalråd

Senast uppdaterad: 2023-12-22