Avstängd väg med varningsskylt för trafikarbete.

Vill du bli samarbetspartner inom mark och beläggning?

Bodens kommun ska inom kort genomföra en ny upphandling för mark- och beläggningsarbeten. Vi vill nu träffa alla som har ett intresse av att bli vår samarbetspartner.

Kommunen kommer att genomföra en upphandling av nytt samverkansavtal gällande kommunens löpande behov av mark- och beläggningsarbeten. Vi omsätter cirka 20 miljoner kronor på nuvarande ramavtal för mark och beläggning 2018. Kommande samverkansavtal uppskattas omfatta  ca 15 miljoner kr/år och bygger på ett förändrat arbetssätt där leverantören och beställaren ska bilda en gemensam projektorganisation för att i samverkan utveckla och utföra kommande behov för kommunens mark- och beläggningsarbeten.

Upphandlingen kommer att annonseras inom de närmaste månaderna och avtalsstart är preliminärt mars 2019. Upphandlingen kommer troligen att genomföras såsom ett förhandlat förfarande av ett  samverkans/partneringavtal.

Som en del i utformningen vill vi gärna ha en dialog och får synpunkter kring tilltänkt koncept och strategi. Varmt välkomna till ett öppet dialogmöte där vi kommer delge mer information om kommande upphandling och samverkansavtal samt föra en dialog mer er kring vårt förslag.

Vem: Vi vänder oss till dig som är intresserad av att bli vår samarbetspartner och gemensamt vill utveckla Bodens kommun inom mark och beläggning under kommande avtalsperiod

Datum och tid: Torsdag den 18 oktober klockan 08.00 – 09.30

Plats: Boden Business Park, konferensrum Skogen

Vi bjuder såklart på kaffe och macka.

Senast uppdaterad: 2024-01-04