Majbrasa på Kvarnängen 2017

Att tänka på vid majbrasa

Endast kvistar, grenar och rent trä får läggas på majbrasan

Elda inte avfall

Material som impregnerat och målat trä, masonit, spillolja, gummi- och plastmaterial eller annat avfall och skräp sprider giftiga och hälsofarliga rökgaser som är skadliga för människors hälsa och miljön. Sånt avfall får därför inte eldas utan ska lämnas på återvinningscentralen.

Glöm inte bort igelkottarna

Högar med ris och kvistar utgör perfekta boplatser för igelkottar. Risken finns att de har sin vintervila i majbrasan. Kontrollera riset alt. flytta högen innan den tänds på.

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret 0921-620 00 vx, om du har frågor.

Trevlig valborg!

Senast uppdaterad: 2019-04-15