Bild tagen från luften med drönare som visar bodens två stadshus vintertid.

Boden tar nästa steg i satsningen på hållbarhet

Bodens kommun har antagits till projektet Glokala Sverige som ska arbeta med de globala målen för hållbar utveckling.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Bodens Kommun är en av dem.

– Hållbarhetsfrågorna går hand i hand med vår tillväxt och utveckling som kommun. Det kommer att vara en mycket viktig framgångsfaktor för oss och därför känns det både glädjande men också naturligt att vi är med i det här projektet och lär oss ännu mer, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. Det erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial.

Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Senast uppdaterad: 2023-12-22