Skotta ditt tak - Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 8 2019.

Bygg nytt och hållbart

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 10 2019.

När du bygger hus eller anläggningar är det väl näst intill en självklarhet att utgå ifrån att bygga och utforma byggnadsverket så att det håller. Det ska hålla för de laster och påfrestningar det kan utsättas för i form av snö, vind, regn och andra krafter. Så har man säkert tänkt även i ett historiskt perspektiv. I de flesta fall har man lyckats med det även om misstag skett.

I dag har begreppet att ”bygga hållbart” fått en annan dimension, ett annorlunda sätt att fundera över det långsiktigt hållbara i mitt projekt. Var ska jag placera mitt hus, vilka material ska jag använda mig av för att klimatavtrycket på lång sikt ska bli så litet som möjligt, vilken form av uppvärmning ska jag ha i mitt hus och hur tjock isolering ska jag ha i husets väggar, en rad av frågor som har betydelse för ”det hållbara”.                      

Det kanske viktigaste i sammanhanget är nog ändå att höja blicken och fundera över vad saker och ting har för en påverkan och betydelse över en längre tid, inte enbart fram till att fakturan för bygget ska betalas. Hur kommer det kommer att se ut under byggnadens livstid i form av energiförbrukning, behov av underhållsarbeten, utbyte av material och inte minst vilka förutsättningar kommer jag att ha i mitt boende och mitt sätt att leva.

Om alla tänker till och verkligen analyserar vilka effekter byggande i olika former får, då kanske en större andel av jordbruksmarken kan behållas, energiförbrukningen för uppvärmning att minska och totala utsläppet av växthusgaser minimeras.

Trenden har under en lång tid varit att bostäder, framförallt villor haft en tendens att öka i storlek. I takt med förbättrade ekonomiska förutsättningar och gynnsamma lånemöjligheter har många nybyggda hus blivit mycket stora. I ett hållbart tänkande måste även ekonomiska faktorer i ett långsiktigt och hållbart perspektiv analyseras och tas med på ett mera ingående sätt än idag. Behöver mitt hus verkligen vara så stort, kanske kan vi hålla nere på bostadsytan och istället lägga pengarna på bra material och teknik som håller i längden. Finns det rent av möjlighet att nyttja återvunnet byggmaterial i mitt bygge eller finns det alternativ som jag ursprungligen inte kände till.

Att bygga hållbart är inte enkelt men kommer sannolikt att bli en nödvändighet för både små och stora nybyggare.

Anders Pettersson
Bygginspektör
Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2019-06-10