Bild från Stureskolan - Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 16 2019.

Coaching gör att en individ kan växa

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 16 2019.

Skolan är en perfekt arena för att arbeta med och utveckla ett coachande förhållningssätt. I skolan krävs närvaro, i meningen mental närvaro. Eleverna förväntas klara måluppfyllelse för att få in en fot i arbetslivet eller vidare i studier.

Coachning är relationsbyggande. Det handlar om aktivt lyssnande, samtal kring relevanta och kraftfulla frågor, som får den coachade att sätta upp och bli ägare av sina egna mål.

Brönjaskolan i Sävast har tagit coachningen ett steg längre genom att erbjuda vårdnadshavare/föräldrar fortbildning i coachande förhållningssätt. Därigenom har en coachande kultur växt fram som också markerar vikten av samarbete mellan hem och skola.

Vad är målet nu när du vet mer om coachning?

Eleverna är skolans huvudpersoner. De får styrka av att bli lyssnade till både i skolan och hemma och det ger dem styrka att ta ett större ansvar för måluppfyllelsen. Föräldrarna är inbjudna som en tredje part och de är dessutom den part som står närmast huvudpersonen eleven. ”Trepartssamarbetet” har också lett till ett nätverksbygge föräldrar emellan och föräldrar gentemot pedagoger. Alltså inte bara win-win, utan WIN-WIN-WIN! En förälder säger: ”Jag tyckte jag var en god lyssnare men jag förstår nu att det finns ännu en dimension. Att lyssna bortom det som inte sägs.”

Tack vare arbetet vid Brönjaskolan där möjlighet getts att arbeta med det coachande verktyget, har jag tagit initiativ att starta utvecklingsprojekt LuSka, tillsammans med en coachingkollega. Tillsammans bygger vi vidare på att nå ut med föräldracoachning i hela landet. Min sista fråga till dig blir: vad tar du med dig efter att du läst artikeln?

Hör av dig om du vill veta mer. Maila info@luskacoaching.se.

Maria Lundh
Lärare
Utbildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2019-06-10