Nils Lindh på Boden Business Agency visar upp serverhallar i Boden för en delegation från Katalonien.

Delegation från Barcelona på besök i Boden 

Under onsdagen och skärtorsdagen har en delegation från Barcelona varit på besök i Boden. Syftet var att inspireras av Bodens kommuns lyckade satsning på datacenteretableringar. 

En katalansk delegation ledd av regeringen i Katalonien har besökt Boden för att lära sig om processerna som ligger bakom kommunens framgångar inom elintensiva näringar och digital infrastruktur. Regeringens representant var David Ferrer, digitaliseringsminister med ansvar för frågor som rör telekommunikation, cybersäkerhet och digitala samhällen. Med sig hade han två borgmästare och en markägare i regionen. 

– Det här visar att Boden är en global spelare. Det ska vi vara stolta över men ändå fortsätta jobba hårt och systematiskt för att skapa ännu fler jobb och hållbar tillväxt, säger Claes Nordmark, kommunalråd (S). 

En av de mest engagerande programpunkterna var när Cecilia Kvibacke, processledare mark och plan på samhällsbyggnadskontoret, och Erik Svensson, vd på kommunala bolaget Boden Business Agency, berättade om hur de praktiskt gått till väga för att nå dagens framgångar. Det lockade stort intresse och många frågor från besökarna.  

– Vi har fokuserat på det proaktiva arbetet, att se möjligheterna till nya affärer. Vi brukar säga att vi har en triangel av samarbete, där BBA står för nya kunder, Bodens energi för energin och vi på samhällsbyggnadskontoret för mark och detaljplaner. Vi gör allt samtidigt och påbörjar till exempel vissa tillståndsprocesser medan vi planlägger mark, berättar Kvibacke.  

Under onsdagen fick besökarna även se de datacenter som finns etablerade på AF 1-området och helikopterbasen, det planerade etableringsområdet i Svartbyn, Facebookhallarna samt besöka forskningscentret RICE SICS i Luleå. Ett besök på Treehotel i Harads fanns också med i det späckade schemat.  

– Det har varit intensiva dagar med intressanta möten och besök. Ni ligger i täten för att starta en digital hubb i norra Europa. Det är viktigt för oss att lära oss av era erfarenheter, säger David Ferrer, digitaliseringsminister i Katalonien. 

Vistelsen avslutades med en workshop på torsdagsförmiddagen där gästerna fick fundera över möjliga applikationer av arbetsmetoden i Katalonien. 

– Boden arbetar med ett koordinerat maskineri som ger bra lösningar åt marknaden, det är ett bra exempel på offentlig förvaltning. Vi har olika förutsättningar och kan få svårigheter med markfrågor och elnät men vi har bra anslutningar och vi kan jobba mer med grön energi som solenergi. Nu vill vi också koordinera processen och även involvera markägarna, säger Ferrer. 

Han bjöd också in bodensarna på ett besök till Barcelona.  

– Vi vill arbeta tillsammans med våra utmaningar i det digitala samhället. Vi har flera beröringspunkter, bland annat inom spelproduktion och IT-innovation. Jag gillar Boden, säger Ferrer. 

– Jag hoppas att vi kan fortsätta lära oss av varandra. Vi är tvillingstäder i den digitala utvecklingen i två helt olika delar av Europa, säger Nordmark.  

Som en gemensam nämnare mellan de båda städerna finns Khaled Sedrak, vd på NxtVn som hoppas bygga datacenterparker på båda orterna.  

– Jag ser relationsbyggande som investeringar, att föra olika människor samman skapar möjligheter. Jag tycker att ni i både Boden och Barcelona är skyldiga världen det. Med era unika förutsättningar kan ni bidra att ska en bättre värld, säger Sedrak. 

Text & foto: KOMM/Bodens kommun 

Deltagare: 

David Ferrer, vice digitaliseringsminister i den katalanska regeringen 
Armand Gimenez, stabschef vid digitaliseringsdepartementet i Katalonien 
Francisco Guisado, borgmästare i Odena, Katalonien 
Joan Serra, borgmästare i Castelloli, Katalonien 
Josep Singla, markägare, Ca Morera Odena, Katalonien 

Värdar/föreläsare: 

Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande, Bodens kommun 
Erik Svensson, vd, Boden Business Agency 
Håkan Nordin, affärsutvecklare, Boden Business Agency  
Nils Lindh, affärsutvecklare, Boden Business Agency 
Mats Berg, kommunchef/näringslivschef, Bodens kommun 
Jan-Olof Nylander, Bodens Energi 
Cecilia Kvibacke, avdelningschef mark och plan, samhällsbyggnadskontoret 
David Sundström, Regionschef, Region Norrbotten 
Thomas Sundström, vd, IT Norrbotten 
Tor Björn Minde, professor, Rise Sics North 
Anders Granberg, Granberg AB 
Khaled Sedrak, vd, NxtVn 
Henry Daunert, Sydeuropaansvarig, NxtVn 
Joseph Dagher, strateg, NxtVn 

Vid frågor, kontakta: 

Håkan Nordin, Boden Business Agency 
Tel. 070 621 61 03 
hakan.nordin@bodenbusinessagency.com 

Cecilia Kvibacke, Bodens kommun, samhällsbyggnadskontoret 
Tel. 0921-62706 
cecilia.kvibacke@boden.se  

Senast uppdaterad: 2023-12-22