En rik fritid för kropp och själ

Bodens kommun vill att alla bodensare ska ha tillgång till en meningsfull fritid. Föreningslivet är en viktig förutsättning för att det ska vara verklighet. Nu utreds möjligheterna att starta ett Föreningarnas Hus. Syftet är att föreningslivets eldsjälar ska känna sig sedda och uppskattade, oavsett om man brinner för idrott eller kultur.

I Bodens kommun finns mer än 300 olika föreningar. De driver vitt skilda verksamheter. Det kan i många fall handla kultur – konst, musik, dans, teater och så vidare – eller så är det sport och idrott av olika slag. Dessutom finns många olika specialinriktningar, exempelvis frimärkssamling, intresseorganisationer, kamratföreningar inom försvaret med mera. Dessa eldsjälar är en förutsättning för att det ska finnas något för alla i Boden.

Även de kommunala anläggningarna är en viktig grund för att kunna skapa bra verksamheter. Bodens kommun lägger stora resurser på att hålla anläggningarna i trim. Bland planerade större insatser finns ridhuset, en ny danslokal och ombyggnad i Träffpunkten Sävast. Många föreningar har egna små lokaler för den dagliga verksamheten, men saknar tillgång till lokaler för större aktiviteter. Därför har kommunfullmäktige gett KFUN i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett Föreningarnas Hus i Boden. Kommunen avser att bjuda in föreningarna till ett möte i höst för att diskutera vad ett sådant hus skulle innehålla och hur det skulle kunna fungera.

Den tredje förutsättningen för att ha tillgång till en rik fritid är naturen. I Bodens kommun ska det vara enkelt att ta sig ut i naturen. Vare sig man vill träna för elitsammanhang, eller bara ta en lugn stund för att samla tankar och kraft. Det hör till vårt närhetsliv att det ska vara nära till allt som är viktigt – och naturen är viktig för oss alla.

Senast uppdaterad: 2019-07-05