Föreningslivets samlingspunkt - artikel från Boden Bild nummer 1 2019

Föreningslivets samlingspunkt

Artikel från Boden Bild nummer 1 2019. När den blivande stadsstyrelse ordförande August Berglund kom till municipalsamhället Boden 1901 fanns en rad olika föreningar som jobbade med nöje och kultur. Han konstaterade att han inte kom till ett ”ingenmansland” utan han möttes av starka ideella krafter.

Under föreningslivets tidiga år hölls deras möten i salongen för Enighet och Wänskap, EW-salongen. Huset som innehöll bland annat teatersalong låg intill Pumptorget, kvareteret Brage, där HSB i dag har bostadsrättslägenheter. EW- salongen användes som knutpunkt för föreningar mellan 1899 och 1909. Huset med teater- och konserthall brann ner 1908 och föreningar stod utan samlingspunkt. Bodens största lokal var då Kyrkgatan 39, nuvarande ELIM- kyrkan, där vissa möten hölls. Branden ledde också till att chefen för Norrbottens regemente bestämde att en scen skulle byggas i sporthallen. Bygget blev färdigt 1912 och blev snabbt en samlingspunkt för teaterkvällar, konserter och föreläsningar.

Rörelsen Folkets hus startades i Boden redan 1902 och fanns beläget i EW- salongen fram till att huset brann. Dock hade rörelsen haft en egen insamling och 1915 hade de nog med pengar för att bygga ett eget hus. 1966 byggdes Medborgarhuset och Folkets hus kunde hyra in sig i rymligare lokaler. Byggnationen av Medborgarhuset tog tid, det första planförslaget gjordes 1943. Det tog alltså nästan tjugo år att bygga huset.

Text: KOMM
Foto: Bodens kommuns bildarkiv

Senast uppdaterad: 2019-06-04