Ammar Alabado, Sala Akabia och Robert Westin under 2018 års reduktionsfiske.

​Fortsatt kraftsamling för renare vatten

Vi fortsätter vårt miljö- och integrationsprojekt för att göra Svartbyträsket renare och klarare.

Fjolårets reduktionsfiske i träsket blev en succé och fisken kunde omvandlades till biogas motsvarande hela 4.000 mils bilkörning.

– Fjolåret gick jättebra. I det första fisket tog vi 10 ton och det är ju klart “over the top”. I fjol så fick vi rätt redskap och så hade vi kunskap vi kunde ta med oss från året innan också. Nu är det kortare tid och vi kommer nog inte att nå de siffrorna i år, men jag är inte alls förvånad om vi tar minst hälften, säger Robert Westin som leder fisket.

Förra hösten genomfördes också reduktionsfiske i stor skala. För att behålla effekterna av det fisket samt ytterligare minska beståndet av vitfisk, fortsätter nu vårt reduktionsfiske även i år. Skillnaden jämfört med ifjol är att vi nu börjar så tidigt som möjligt, precis efter att isen har släppt, för att fisket ska få maximal effekt. Projektet äger rum på heltid under fyra veckor. 

– Det vi fiskar är vitfisk som till exempel mört och braxen. De finns i överflöd. Vitfisken livnär sig på zooplankton och zooplankton äter växtplankton, det vill säga växtalger. Därför skapar överflödet av vitfisk obalans i sjöarna som innebär att vi får kraftiga algblomningar, säger Robert Westin.

Fisket är även ett integrationsprojekt och arbetet utförs av personer som fått uppehållstillstånd i Sverige. De flesta som var med i fjol återvänder för årets fiske. Halva projektets kostnad är statligt finansierat via LOVA-medel (Lokala vattenvårdsåtgärder), som sökts hos länsstyrelsen.Fisket smygstartar under vecka 20 och kommer att vara i full gång från vecka 21, måndag den 20/5.

Senast uppdaterad: 2019-05-16