Framtidsstaden Boden - artikel i boden Bild nummer 1 2019

Framtidsstaden Boden

Artikel i Boden Bild nummer 1 2019. Boden har lång tradition som handelsstad och blickar nu framåt i utformningen av framtidens stad. Genom ett projekt med samma namn, Framtidens stad, har ett helhetsgrepp tagits om hur vi tillsammans utvecklar en ännu mer attraktiv stadskärna.

Boden var tidigt en stad som blev känd för sin handel och mötesplatser. Här fanns butiker som lockade besökare från andra städer, i bräschen för den tidens modetrender, och en mängd caféer. I dag ser både samhälle, köpbeteende och stadskärnan lite annorlunda ut. Vissa gamla anrika byggnader finns kvar i centrum, plus två nya centrala gallerior, en trevlig gågata och växande handel även i ytterområdena. Detta samtidigt som vårt köpbeteende har förändrats med ökad näthandel, parallellt med ett ökat behov av mänskliga mötesplatser i en digital värld.

Framtidens stad
Genom projektet Framtidens stad, sattes luppen på hur vi med dagens omvärldsfaktorer kan skapa den bästa staden, lyfta blicken och följa med i utvecklingen. Projektet drevs av WSP i samverkan med Svenska stadskärnor. Bodens kommun deltog tillsammans med Gävle, Eskilstuna, Jönköping och Kiruna kommun och ett antal aktörer.

– Det har gjorts omfattande kundundersökningar med över 300 svarande samt djupintervjuer och workshops med handlare, fastighetsägare och andra aktörer, säger Michaela Strömberg, näringslivsstrateg på kommunledningskontoret.

Olika arbetsgrupper har resonerat vidare om mål och strategier utifrån sina perspektiv. Resultatet summeras i en handlingsplan som nu ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Komplement till handel
Bland annat visar undersökningarna att den fysiska miljön, och mötesplatser för fika, mat och kultur har stor betydelse som ett starkt komplement till handeln.

– Vi såg också att servicegrad och bemötande fick jättehögt betyg, och genom projektets deltagande aktörer fick vi bekräftat bilden att Boden har ett väldigt tydligt kundvarv, och det är något som många andra städer saknar, säger Rikard Mattsson.

Nu ska den långa handlingsplanen successivt betas av. Vinnande koncept som kulturkvällar, isbana med mera, fortsätter, och fylls på med fler flöden av aktiviteter som skapar ökad tillströmning, handel och trivsel i Bodens centrum sommar som vinter.

Text: Anna Bergström
Foto: Mats Engfors/ Fotographic

Senast uppdaterad: 2019-06-04