Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 49 2019

Glädje, allmänningar och cirkulär konsumtion

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 49 2019.

Att det kan vara väldigt roligt och spännande med nya prylar i allmänhet, och kanske leksaker i synnerhet är något som de flesta är överens om, så väl gamla som unga.

Men i tider av ökad miljömedvetenhet och pågående klimatförändringar kan detta materiella begär vara förknippat både med en känsla av oro så väl som av skam. Många är medvetna om att konsumtion av nyproducerade produkter ofta är förknippat med både miljöproblem (ex. materialåtgång och långväga transporter) så väl som sociala problem kopplat till produktionsprocessen (dåliga arbetsförhållanden m.m.).

Vid konsumtion av nyproducerade produkter ställs därför dessa perspektiv ofta emot varandra. Den lustfyllda spännande känslan av en ny produkt, emot de oroande känslorna av ett beteende som bidrar till en negativ klimatpåverkan. Ibland vinner det ena perspektivet och ibland det andra, men oberoende av vilket så är det sannolikt att den lustfyllda känslan kommer avta i viss mån. Antingen för att miljömedvetenhet/samvetskval gör att produkten aldrig införskaffas i första hand eller så kan upplevelsen av den nya produkten naggas i kanten av en kvarvarande känsla av ånger eller skuld.

En leksaksallmänning kan dock representera en lösning som rör sig bortom detta problem. Det skapar en möjlighet till att ta del av, upptäcka och fullt ut njuta av nya spännande leksaker. Samtidigt som det också är en möjlighet till att praktiskt delta i en aktivitet som skapar förutsättningar för minskade sociala klyftor, ekologisk och social hållbarhet så väl som en lokal och en regional utveckling. En leksaksallmänning kan beskrivas som en brukarorienterad resursfördelning på lokal nivå, eller med andra ord ett bidrag till vad som brukar refereras till som en cirkulär/delnings ekonomi. Idén är lika enkel att förstå som den är lätt att arrangera och delta i, alla som kan/är intresserade bidrar till att bygga upp en allmän resurs (en mängd leksaker i det här fallet) som alla som vill sedan har samma rätt att ta del av. Helt utan ekonomiskt utbyte eller reglerade bytessystem. Försvarsmuseet bidrar med att öppna upp sina lokaler utan att ta entréavgift, och besökarna/deltagarna bidrar genom att fylla dessa med kulturellt innehåll (d.v.s. ett leksaksutbyte aktivt skapar sociala möten).

En leksaksallmänning är med andra ord ett perfekt tillfälle att rensa ur förråd och garderober och göra sig av med gamla leksaker som inte längre är intressanta, samtidigt som det finns stora möjligheter att hitta nya spännande saker till sig själv eller någon annan. Det uppstår således ingen slitning mellan det individuella intresset och ett större samhällsperspektiv. Fjolårets leksaksallmänning fick ett positivt medialt gensvar då många deltagare menade att de såg allmänningen som ett perfekt tillfälle att skaffa julklappar på ett mer hållbart sätt än genom traditionella konsumtionsevenemang i stil med exempelvis ”Black Friday”.

Så, missa inte Leksaksallmänningen på Försvarsmuseet den 7 dec! Förutom Leksaksallmänningen visas det även en pepparkakshusutställning på museet. Besök gärna Försvarsmuseets Facebooksida för mer information.

Väl mött!

Einar Norén Selberg

Försvarsmuseum Boden

Senast uppdaterad: 2023-12-21