Bild från nivåerna 2008

Höga flöden i våra sjösystem

Under helgens nederbörd ökade nivåerna med 50 cm. Nivåerna idag har sakta vänt nedåt. Bilden är från 2008, när vi drabbades av högre nivåer än idag.

Det har lett till höga nivåer i våra sjösystem. Mest har gångstråken påverkats. Under dagen har vi troligen nått högsta nivån, för nu har trenden vänt och sakta har vattennivån börjat sjunka.

Frågor kontakta:
Tommy Lindvall
Disa Kristinsdottir

Senast uppdaterad: 2019-05-15