Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 51 2019

I Boden har vi något som kallas jämställd snöröjning

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 51 2019.

Ordet ”jämställd snöröjning” tyckte jag för några år sedan lät ganska fånigt och konstigt. Många vet att jag funderar på vad jämställdhet har med snöröjning att göra.

Vi vet att det är svårare att gå eller cykla genom tio centimeter snö än att köra bil. Vi vet också att ploga gångvägar, cykelvägar och busshållplatser, busslinjer före större bilvägar och gator gynnar framför allt kvinnor, eftersom fler kvinnor än män går, cyklar och åker kollektivt. Man bör också lägga tankar på var traditionellt kvinnliga arbetsplatser finns, så man inta glömmer det när man planerar.

Forskning visar också att män kör bil i betydligt större utsträckning än kvinnor som oftare går, cyklar, åker bil som passagerare eller reser med olika kollektiva färdmedel. Ensamstående kvinnor med barn och singelkvinnor har den högsta andelen gång- och cykelresor av alla grupper.

När vi började analysera våra plogområden, kriterier och nivåer för några år sedan insåg vi att vi redan gjorde det i stor utsträckning, utan att vi egentligen visste om det. Jag tror det genomsyrar de flesta norrlandskommunerna vad jag vet.

Vi prioriterar alltid gångbanor, busslinjer, skolor och förskolor vid alla plognivåer, men det finns gånger när det kan fallera till viss del. Det är när vi måste ploga på dagtid i tätt trafik och av säkerhetsskäl när vi inte kan ploga på skolgårdar mm, då blir det förseningar men vi har ändå för avsikt att lyckas. Tyvärr kan vi inte bestämma när snön kommer ner och att vi inte kan vara över allt samtidigt, men det är ju inget nytt.

Undantagsfall från detta tänk gör vi på våra utryckningsvägar där samhällets utryckningsfordon måste fram och ut.

Det jag kan reflektera över är att det finns ett konstant förbättringsarbete med att se möjligheter till att höja kvalitén på utförandet. En annan viktig sak är att man själv som snöröjare också har tänket när man utför sitt uppdrag. Enkla viktiga åtgärder är att ej lämna snöklimpar, blötsnö och strängar som kan bli till hinder vid gång passager, korsande gångvägar, gång-, cykel och moped-portar med mera. Jag vet att man lätt glömmer det när man sitter i stora maskiner och snön vräker ner.

Erik Bergdahl
chef gatudriften

Senast uppdaterad: 2023-12-21