Vattenkran i kök från vilken det rinner vatten.

Information om problemen i Gunnarsbyn.

Sammanfattningsvis går det mycket vatten, dubbel mängd mot vad som är normalt. Vi har därför kört vatten från stan för att fylla på vår brunn i Gunnarsbyn och har gjort så i fyra dagar. Vi jobbar med att lösa de komplikationer med fiberkablarna som uppstod i sökandet efter läckagen.

Med tanken på det blöta vädret så är det svårt att hitta anledningen till läckaget. Vi har hittat en läcka vilket minskat förbrukningen men det går fortfarande den dubbla mängden vatten. Vi har, under helgen, både dag och natt, (det är enklare att hitta läckor på natten då förbrukningen minskar då) sökt läckage och arbetet kommer att fortsätta.

Att vi grävt sönder fiber beror på att den aktuella sträckan på ca 20 meter inte gick att märka upp då utsättaren inte fick signal där. Av den anledningen blev markeringen av fiberkabeln osäker och det ledde till att kabeln blev avgrävd när vi jobbade med att hitta och laga läckagen på vattenledningarna. 

Uppdaterad info om fiber: Markarbete innan själva skarvningen pågår just nu. Sex tekniker jobbar med felet och svetsning av fiber påbörjas under eftermiddagen. Vi är dock osäkra på om alla kunder blir uppkopplade idag, men vi jobbar på det.

Uppdatering: Eltel jobbade till klockan tre inatt med att lösa problemet och endast 5 kunder av totalt ca 80 saknar nu uppkoppling i Gunnarsbyområdet. Arbetet med de fem som återstår fortsätter under dagen.

Vi hoppas kunna hitta läckan snarast och lösa problemet.

Senast uppdaterad: 2019-02-26