Informationsbesök om brandskydd i kommunens radhus

Under 2019 kommer räddningstjänsten i Boden att besöka dig som bor i radhus i kommunen för att informera om och inventera brandskyddet. De boende och fastighetsägare som berörs har fått ett informationsbrev i brevlådan.

Under sommaren/hösten 2019 kommer Räddningstjänsten att besöka kommunens radhusområden för inventering, information och rådgivning. Vi kommer att bära uniform och samtidigt som vi inventerar det byggnadstekniska brandskyddet kommer vi även att ställa upp vår brandbil i området med personal som svarar på frågor, ställer frågor och informerar om brandskydd. Tid och plats för besöket kommer att aviseras i förväg.

Hör gärna av dig med frågor och funderingar!
Vänd dig i första hand till brandinspektör
Patrik Grape,
0921-62309
patrik.grape@boden.se

Senast uppdaterad: 2019-05-20