B-O Ström - Krönika gratistidningen vecka 25 2019

Jag har nog gjort rätt för mig – tror jag

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 24 2019.

En vacker försommardag för ganska exakt fyrtio år sedan stod jag på kyrkbacken i Jokkmokk och konstaterade att jag nu hade min framtid helt i mina egna händer. Vad det riktigt skulle innebära var nog så här i efterhand högst oklart för mig. Min plan som jag haft framför för mig ända sedan årskurs åtta var att komma in på Gymnastik och Idrottshögskolan för att utbilda mig till idrottslärare och därefter göra värnplikten som dykare. Mina val hade inte vuxit fram i dialog med någon studie- och yrkesvägledare utan berodde helt och hållet på att jag tillbringat större delen av min ungdom i länets och landets alla simbassänger och tävlat i simning. Vidare präglades jag nog rätt mycket av den tidens anda och även min uppfostran, till att snabbt komma ut i yrkeslivet och ”göra rätt för mig”. Det var helt självklart för mig och mina kamrater att utbilda sig inom ett tydligt definierat yrke som gav en säker anställning.

Ingen av mina lärare hade pratat om begrepp som ”kreativitet” eller att ”lära sig att lära”. Budskapet var tydligt och gick ut på att dåtidens innehåll i skolämnena var allt jag behövde för att klara mig bra i min framtida gärning.

För de studenter som idag avslutar sin tolv år långa skolgång, om vi väljer att definiera skola som grund- och gymnasieskola, ser verkligheten ut på ett helt annat sätt. Under sin tid i skolan har de fått lära sig ta ansvar för och hantera sitt eget lärande, många eller kanske de flesta har fått arbeta med sina kreativa förmågor, de har en god digital kompetens och de har fått träna sig på muntliga framföranden och att samarbeta med andra. Listan kan göras ännu mycket längre men poängen är att vi ser på skola som något mycket mer än de ämnen som jag studerade under min tid på gymnasieskolan. På många sätt är dagens skolgång tuffare men jag är övertygad om att dagens ungdomar är bättre rustade för den framtid som möter dem än vad många i min generation var.

När jag nu blickar tillbaka på mina livsval och ser vart de fört mig så känner jag att det varit en lång, lärorik och spännande resa. Planen från årskurs åtta med att utbilda mig till lärare har visat sig vara helt rätt för min del och det är med stor glädje och stolthet som jag konstaterar att jag sedan november månad fått förtroendet att som gymnasiechef leda en verksamhet som jag fortfarande brinner för. Om det sedan betyder att jag i alla stycken ”gjort rätt för mig” överlåter jag till någon annan att bedöma.

Ett par saker vill jag skicka med dagens studenter! Var nyfikna på allt och alla i er omgivning, sträva efter att växa genom möten och samarbeten i olika former! Ställ in er på ett livslångt lärande där uthålligheten faktiskt är lika viktig som den omedelbara bekräftelsen.

Jag vill avslutningsvis önska alla avgångselever vid Björknäsgymnasiet ett stort lycka till med er fortsatta resa genom livet, och ett stort tack för att ni valde att starta er resa vid just vår skola.

 

B-O Ström
Gymnasiechef
Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2019-06-13