Team familj - Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 17 2019.

Krav för att godkännas som familjehem - att vara familjehem i dag

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 17 2019.

Det är stor skillnad på vad som krävs av ett familjehem idag jämfört med för 20–30 år sedan. På den tiden kallades familjehem för fosterfamiljer och de flesta familjehem bodde på landet där familjehemsföräldrarna oftast var hemma och arbetade med jordbruk och hade djur.

Det ställs större krav på familjehemsföräldrar i dag där båda vuxna generellt arbetar heltid och samtidigt ska få ihop livspusslet med egna barn. Det har också skärpts till i lagstiftningen avseende utredningsprocessen och vilka familjer som ska godkännas eller inte.

Socialförvaltningen söker familjehem och kontaktfamiljer där de vuxna har ett överskott av känslomässig tillgänglighet och ett reflekterande sinnelag.

Vad betyder det egentligen?
Ett reflekterande sinnelag innebär att du som familjehemsförälder har förmågan att kunna reflektera över hur barnet mår och vad barnet behöver för stöd och hjälp i förhållande till barnets bakgrund och utveckling.

Vad är känslomässig tillgänglighet?
Det är att du som familjehemsförälder har utrymme och förmågan att ta emot och stötta barnet känslomässigt.

Vad menas med överskott av det här?
Det innebär att våra familjehemsföräldrar har mer att ge av sig själva efter att den egna familjens behov har tillgodosetts. Det är inte så märkvärdigt egentligen, våra familjehem behöver kunna ge kärlek, ha tid och ork till de placerade barnen som ofta kommer från traumatiserade bakgrunder.

Trots att kraven har ökat för familjehem i dag har vi fantastiska familjehem och kontaktfamiljer som gör ett kanonjobb. Men vi behöver bli fler familjehem och kontaktfamiljer som kan ge barn och ungdomar en trygg och förutsägbar miljö.

Vill du eller ni anmäla ert intresse till att vara familjehem eller kontaktfamilj kan ni maila familjehem@boden.se eller ringa receptionen på telefon: 0921-627 00.

 

Helen Stålnacke

Familjehemssekreterare

Senast uppdaterad: 2019-06-10