Hjullastare med plog och hjullastare med snöslunga kämpar med snöröjning i ymnigt snöfall.

När snön kommer

Som privat fastighetsägare finns det några saker du kan bidra med och tänka på när snösvängen kommer.

Postlådor

Bör stå så det går att ploga gatans fulla bredd och att snön i största möjligaste mån kan fördelas lika på båda sidor utan att det försvårar postutdelningen. Placera helst postlådorna på höger sida av infarten sett från gatan. 

Snö på din tomt

Den snö som hör till din gårdsplan ska förvaras på din egen tomt, även vid beställd portöppning. Snö som skottas ut på vägen kan bli en trafikfara och ofta förs den snö som du lagt på gatan in på grannens infart när plogbilen kommer. Får du för mycket snö på gården är det du själv som får bekosta bortforslingen.

Buskar, planteringar och staket

Plantera buskar och annat skyddsvärt en bit in från vägen. Tänk på att staket nära vägen inte syns i djup snö.

Sikt

Klipp träd och buskar som växer på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns.

Parkering

Parkera inom tomtgränsen vid snöfall, inte på allmän gata. Fordon och cyklar som avsevärt försvårar snöröjningen eller är fel-parkerade kan komma att flyttas.

Snö och istappar på tak

Avlägsna snö och istappar från tak så att ingen kan skadas om de faller ned.

Skador

Om något blir skadat i samband med snöröjningen, gör anmälan på boden.se under e-tjänster.

Tips
  • Tänk på att i god tid planera var snön ska placeras på din egen tomt. 
  • Placera postlådan på en lös ställning en bit från vägen och se till att tidningsbudet och brevbäraren kan komma fram till den med sina fordon.
  • Märk tydligt upp låga staket, buskar och annat du är rädd om, så maskinförarna kan se var de är då snödjupet ökar.
Senast uppdaterad: 2019-12-04