Tre män i militäruniform och tre män i kostym vid ett svart skrivbord med papper och pennor.

Närmare samarbete mellan kommun och garnison 

Torsdagen den 12 december undertecknade ledningen för Bodens kommun och Bodens garnison en ny avsiktsförklaring. Syftet är att formalisera ett utökat samarbete på flera områden. Samtidigt lämnade garnisonens företrädare över en 100-årspresent till kommunen. 

Bodens kommun och Bodens garnison har en lång historia av samverkan som haft stor betydelse både för kommunen och garnisonen. Nu när båda parter befinner sig i en tillväxtfas tas nästa steg till ett utökat samarbete så att man kan växa ännu mer tillsammans.  

Under ett gemensamt möte på torsdagseftermiddagen signerades en ny avsiktsförklaring som tydligt beskriver under vilka former samarbetet ska ske.  

– Det känns fantastiskt bra, det känns högtidligt och det är glädjande att vi utvecklar ett så pass viktigt samarbete. Den symbios som vi så länge har haft tar vi nu till en ny och högre nivå, säger Claes Nordmark (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, Bodens kommun. 

– Det viktigaste med avsiktsförklaringen är att vi strukturerar arbetet och tydligt sätter våra gemensamma viljor på pränt, säger överste Jonny Lindfors, regementschef, Norrbottens Regemente. 

Avsiktsförklaringen signerades av styrgruppen för samarbetet bestående av Claes Nordmark (S), kommunalråd, Anders Sundström (SjvP), kommunalråd, Johan Grön (C), kommunalråd, och från garnisonens sida: överste Jonny Lindfors, regementschef, Norrbottens Regemente, överste Magnus Ståhl, regementschef, Artilleriregementet och överste Ulf Silverstedt, chef för Norra militärregionen.  

Strukturerat arbetssätt 

Under styrgruppen finns en arbetsgrupp med kommunchefen Mats Berg och stabscheferna vid A 9 och I 19. Fyra arbetsgrupper med medarbetare från båda parterna har skapats för att samarbeta inom områdena fysisk planering och markutnyttjande, planering av event och kommunikation, personalförsörjning och säkerhets- och krishantering. De ska träffas regelbundet och planera tillsammans, utbyta information, genomföra aktiviteter och evenemang och fatta gemensamma beslut som stärker båda parternas utveckling.  

– Genom att ha ett dokumenterat samarbete för första gången slipper vi också börja om varje gång vi byter chefer. Vi kan i stället gå vidare och flytta fram positionerna. Vi vill mer och vi vet att vi kan ta det här samarbetet ännu längre, säger Jonny Lindfors. 

Avsiktsförklaring3

Långsiktiga vinster 

Ett mål för både Bodens kommun och Bodens garnison är att de som kommer till Boden genom Försvarsmakten ska vilja stanna kvar här.  

– Vi lever i symbios och har ett parförhållande, mer eller mindre. Försvarsmakten är beroende av Bodens kommun för att våra medarbetare ska vilja stanna här och se bredden i Bodens närhetsliv. Har vi möjlighet att visa hur fantastiskt Boden är ska vi självklart ta den, säger Jonny Lindfors.  

Claes Nordmark hoppas att det utökade samarbetet kan göra Boden till en ännu mer attraktiv kommun. 

– Jag tror att fler kommer att få upp ögonen för Boden och Försvarsmakten som arbetsgivare och att fler som arbetar inom Försvaret kommer att trivas ännu bättre i Boden och stanna kvar här, säger han. 

100-årspresent 

Under mötet passade även Jonny Lindfors på att överlämna en gåva åt Bodens kommun å Bodens garnisons vägnar, för att uppmärksamma Bodens kommuns 100-årsjubileum och även 100 år av samarbete. 

– Vi är som ett par som har levt ihop och uppstått med hjälp av varandra. Nu är förhållandet 100 år gammalt och man firar bröllopsdagar på alla möjliga sätt. Nu är det ingen bröllopsdag men det är självklart att garnisonen och garnisonens förband vill uppmärksamma kommunen, säger Jonny Lindfors.  

Gåvan var en glasfusion av kommunvapnet väl förankrat i en skärva röd granit från Bodens fästning, närproducerad på glasateljén i Gårdstorp. 

– Vilket vackert konstverk, fantastiskt! Tusen, tusen tack! Den här ska vi hitta en fin plats för där alla bodensare kan se den, säger Claes Nordmark. 

Avsiktsförklaring2

Nytt förband 

Överste Ulf Silverstedt passade också på att berätta om Bodens nya förband, Norra militärregionen där han är chef. Regionen sträcker sig från Sveg till Riksgränsen och verksamheten består bland annat i att utbilda hemvärnssoldater. 

– Vi har länge varit inkorporerade i Norrbottens regemente men nu går vi skilda vägar. Vi kommer ha en ceremoni där chefen I 19 lämnar över en del av sitt befäl till mig den 7 januari för att manifestera det.  

Text och foto: KOMM/Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2023-12-22