Närproducerat och klimatsmart - artikel i Boden Bild nummer 1 2019

Närproducerat och klimatsmart

Artikel i Boden Bild nummer 1 2019. Med biogas i tanken, lokalt producerad av eget matavfall, kan du köra din bil på ett av Sveriges billigaste drivmedel och samtidigt bidra till minskade utsläpp i luften.

Boden var tidigt ute med att planera för biogasproduktion och sedan 2003 har vi haft egen produktion av biogas i Boden. Från början så användes den endast till värme. 2007 kompletterades anläggningen för att kunna omvandla biogasen till fordonsgas, som kräver en betydligt renare produkt.

I dag går alla lokalbussar, ca 200 kommunala fordon och renhållningsfordon på biogas.

Boden är fortfarande landets nordligaste plats där du kan tanka biogas, med världens nordligaste produktionsanläggning. Med åren har anläggningen vuxit i takt med fortsatta investeringar. Boden tar också emot matavfall från andra kommuner som har infört matavfallssortering långt efter Boden och inte själva har möjlighet att ta vara på det. Det ger en intäkt samtidigt som vi säkrar försörjningen till vår egen biogasproduktion.

Priset för biogasen i Boden justeras månadsvis. 1 kg fordonsgas motsvarar 1,5 liter bensin eller 1,3 liter diesel. Ett pris på 18 kr/kg för fordonsgas motsvarar ett bensinpris på 12 kr/liter eller ett dieselpris på 13,80 kr/liter. En prisskillnad som snabbt blir märkbar, inte minst för den som pendlar. I jämförelse med elbilar har biogasbilen både bättre effekt och inte alls samma påverkan som en elbil vars räckvidd kan halveras med upp till 50% i kyla.

Hur biogasen ska fortsätta att utvecklas i Boden beror dels på hur efterfrågan ökar inom exempelvis bussar och tyngre transporter, dels på biltillverkarnas intresse och framförallt konsumenternas intresse och krav på alternativa miljöbränslen.

– Vi är redo för ökad efterfrågan, konstaterar Patrik Fahlén, enhetschef på VA, Bodens kommun. 

Text: Anna Bergström
Foto: Mats Engfors/ Fotographic

Senast uppdaterad: 2019-06-04