En man i biodlardräkt står på stadshustaket och tittar till bin i en bikupa. Bikupan står på en bas som är formad som Bodens kommunvapen.

Nu öppnar vi Biförvaltningen

Vi har placerat en bikupa på stadshusets tak.

Bisamhället är en del i vårt lokala miljöarbete, och vårt arbete med att nå de globala hållbarhetsmålen.
– Det finns flera studier och rapporter som visar på att insekterna försvinner i snabb takt. Både arterna och antalet insekter minskar drastiskt och därför krävs det åtgärder på flera fronter, säger Sara Chlot, miljöstrateg Bodens kommun.  

Insekterna är oerhört viktiga för att våra ekosystem ska fungera som de ska. Med en bikupa på taket vill vi både belysa frågan och hjälpa honungsbina lite på traven.  

– Pollinatörer behövs, de är ju grunden till våran mat. Pollinatörerna är ju de som bygger upp det vi behöver. Ett bisamhälle gör också sin verkan, säger Carl-Göran Olofsson, biodlare och ansvarig för skötseln av den kommunala bikupan. 

Av hänsyn till insektslivet har Parkenheten också väntat särskilt länge med att klippa många grönytor i sommar.  

Senast uppdaterad: 2019-08-23