Bild på stadshuset fotograferat från markplan. Vit fasad med kommunvapnet till vänster.

Ny strategisk plan för Bodens kommun

Den strategiska planen för 2020-2022 innehåller flera kraftfulla satsningar, men även inslag av återhållsamhet och stram prioritering. Bland satsningarna märks stora investeringar som exempelvis förskolor, skola och ridhus. Dessutom tillförs 30 miljoner till omsorgsbudgeten och närmare 9 miljoner till utbildningsbudgeten.

Den 17 juni antog Bodens kommunfullmäktige den strategiska planen för perioden 2020-2022. En strategisk plan är kommunens tyngsta styrdokument och anger inriktningen för all kommunal verksamhet de närmaste åren. Den innehåller kommunens viktigaste mål och visar vart skattekronorna riktas. Den övergripande inriktningen är att Boden ska vara en attraktiv och hållbar kommun.

Det är då viktigt att kommunen också uppfattas som en attraktiv och hållbar arbetsgivare. Endast därigenom kan vi klara framtidens behov av personal och kompetens. Därför går kommunen vidare med att bygga ut rätten till heltid och nu införs även ett friskvårdsbidrag. Det här är två viktiga komponenter för att öka jämställdheten inom den kommunala organisationen.

De närmaste åren gör Bodens kommun flera stora investeringar, bland annat utbyggnad av nya förskolor, en ny skolenhet på Sävastön, nytt ridhus, gruppboende och korttidsboende. Eftersom kommunen har så många investeringar kan inte allt ske samtidigt, utan arbetet fördelas över några års sikt. Fokus ligger på att stödja genomförandet av Tillväxtprogrammet.

Kommunens Tillväxtprogram är en prioritering för utveckling. Bodens kommun satsar både på centralorten och på kommunens livskraftiga byar. Det är en strategisk åtgärd för att utveckla näringsliv och företagsamhet.

År 2020 tillförs närmare 9 miljoner kr i utbildningsbudgeten och 30 miljoner till omsorgsbudgeten i syfte att ge utrymme för långsiktiga åtgärder inom dessa två största kommunala verksamheter. Samtidigt effektiviserar och prioriterar verksamheterna i syfte att hålla ordning och reda i kommunens ekonomi.

Boden firar i år att det är 100 år sedan det dåvarande municipalsamhället fick stadsrättigheter. De närmaste åren kommer att föra med sig flera utmaningar, men nu läggs också grunden för Bodens kommande 100 år. Läs den strategiska planen i sin helhet här.

 

Senast uppdaterad: 2019-07-02