Foto på skylt med texten "Rökfritt område".

Ny tobakslag i Sverige

Den 1 juli 2019 kommer en ny tobakslag i Sverige. Den ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Från och med 1 juli ska det vara rökfria entréer. Alla askkoppar inom 10 meter från samtliga kommunala entréer kommer monteras ner. Anledningen att det är just 10 meter som kommer gälla är för att på det avståendet hinner röklukt minska kraftigt.

Kraven på ansvariga blir tydligare

Bodens kommun ansvaret att, genom skyltning, informera om att det råder rökförbud på de offentliga platser som ägs. Bodens kommun får också ingripa vid överträdelser, det kan till exempel vara information, tillsägelser eller avvisning. Det betyder att Bodens kommun kommer sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet samt att alla askkoppar inom området kommer monteras ned.

Länk till lagen i sin helhet.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088

Senast uppdaterad: 2019-06-13