Gitarr och ryggsäck på parkbänk.

Nytt sista ansökningsdatum för kulturverksamhetsstöd

Föreningar som planerar att ansöka om kulturverksamhetsstöd från Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen ska numera skicka in sin ansökan senast den 31 oktober. Syftet med tidigareläggningen av det sista ansökningsdatumet är för att säkerställa att föreningarna får beslut angående eventuellt verksamhetsstöd innan det nya verksamhetsåret drar igång.

I samband med Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 så togs beslutet att ändra sista ansökningsdatum för kulturverksamhetsstödet till den 31 oktober (från tidigare 18 december). Det tidigare datumet innebär att föreningarna hinner få besked angående storleken på eventuellt stöd innan årsskiftet och möjliggör för en tidigare utbetalning till föreningarnas konton.

Föreningar som söker eller planerar att söka kulturverksamhetsstöd gör det genom Bodens kommuns Föreningsportal.  Saknar föreningen inloggningsuppgifter? Klicka här för att läsa mer.

Om kulturverksamhetsstödet

Syftet med Bodens kommuns kulturverksamhetsstöd är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart kulturliv i Bodens kommun. Stödet ska stimulera till kulturaktiviteter med aktivt deltagande och medskapande, stimulera till nytänkande, utveckling och samverkan och bidra till ett brett och rikt kulturutbud i Bodens kommun. Stödet kan sökas av kulturföreningar som bedriver en omfattande och regelbunden kulturverksamhet kontinuerligt över tid.

Senast uppdaterad: 2023-10-13