Kartbild med markering på och runt Gammelbyvägen.

Planerat arbete längs Gammelbyvägen

Ett planerat arbete gör att vägen kommer att grävas av och trafiken leds förbi arbetsplatsen på en tillfällig väg. Sträckan kommer alltså inte vara avstängd.

Arbetet påbörjas måndagen den 4 februari och beräknas vara färdigt fredagen den 15 februari. Vi hoppas att trafikanterna som passerar platsen har överseende med eventuellt mindre störningar i framkomligheten som kan uppstå. På den bifogade kartan syns vilken del av Gammelbyvägen som påverkas.

Senast uppdaterad: 2019-01-30