Gunnarsbyn 25:2

Samhällsbyggnadskontoret besöker servicepunkterna i Gunnarsbyn och Harads

Måndag 13 maj kl 15.00-20.00

Vi finns på plats för att svara på frågor samt erbjuda rådgivning och vägledning inom:

  • Bygglovsansökan
  • Bygganmälan
  • Strandskyddsdispenser
  • Energirådgivning 
  • Värmepumpsansökan
  • Ansökan/anmälan enskilda avlopp
  • Lediga tomter

I Gunnarsbyn kommer extra resurser att finnas på plats för att svara på frågor om avloppsinventeringen som genomförs i Råneälvens avrinningsområde.

Om ni har något speciellt önskemål kan ni gärna höra av er i förväg via e-post: sbk@boden.se

Senast uppdaterad: 2019-04-30