En glad person som tittar in i kameran.

Strateger med näringslivet i fokus

Bodens kommuns näringslivsstrateger arbetar med att driva företagsfrågorna i kommunen framåt tillsammans med näringslivet och lokala och regionala företagsorganisationer.

Näringslivsstrategerna i Bodens kommun arbetar nära kommunledningen, i dubbel bemärkelse. De delar kontorsplan med kommunalråd och kommunchef och har en naturlig kontakt med dem i alla frågor som berör företagande. 

Du hittar näringslivsstrategerna på plan 4 i stadshuset. Men oftast ses de ute på olika företagsbesök och mötesplatser för företagare runt om i kommunen, som företagsfrukostar, branschträffar, nyföretagarträffar, träffar för kvinnliga företagare, Boden Business Day med mera.

En lyckad satsning med syfte att stärka det lokala näringslivet är Tillväxtresan. Tillväxtresan är ett affärsutvecklingsprogram som vänder sig till det befintliga näringslivet. Cirka 40 företag har medverkat och varit med och format innehållet. 

Positiv miljö

Michaela Strömberg är en frisk fläkt i kommunhuset och syns ofta både på företagsfrukostens scen och i vimlet på mötesplatser som en av kommunens två näringslivsstrateger.

– Det är roligt att jobba i en kommun. Jag har ett fritt jobb med mycket ansvar och får möta många människor. Det är en positiv miljö att arbeta i, säger Michaela Strömberg.

Hon kom till Bodens kommun hösten 2014, från en tid som egen företagare och näringslivsutvecklare på Kalix kommun efter studier i Sydkorea och Canada som resulterade i en masterexamen i affärsutveckling. – Det var jobbet som lockade mig hit. Boden kändes på gång, det pratades om Boden och det kändes intressant att få komma hit, säger Michaela.

Hon är en av de drivande personerna tillsammans med Företagarnas representanter i arbetet för ett gott företagsklimat där Boden klättrar på den nationella företagsrankingen med nöjda företagare. – Det känns som en ynnest att få jobba med frågor som så många brinner för. Jag tycker att det märks att det finns en stor nyfikenhet och ett stort intresse för näringslivet från andra förvaltningar och politiken.

Michaela och kollegan Jörgen Nordqvist har ett gemensamt ansvar för näringslivsutvecklingen, nyföretagsamhet med mera. Av de ansvarsområden som de har delat upp sig emellan har Michaela axlat rollen som kontakt för centrumföretagen och det kvinnliga företagandet i kommunen.

Från skogsnäring till näringsliv

Jörgen Nordqvist är ny på strategiska enheten, Bodens kommun. Han kommer närmast från eget företagande och har sedan tidigare lång erfarenhet från skogsbranschen. 

– Jag har jobbat tio år som ensam företagare och tyckte det lät intressant att få jobba med att coacha andra företag och hjälpa dem framåt.

Landsbygdsfrågorna ligger honom varmt och hjärtat och föll naturligt under hans ansvarsområde. Servicepunkterna i kommunen ingår också i hans uppgifter att hålla kontakten med, stötta och hjälpa till att utveckla.

Jörgen deltar också i inledningsskedet av det nybildade livsmedelsklustret i Bodens kommun.

– Vårt jobb är ju att skapa mötesplatser och när det gäller livsmedelsklustret har vi nu haft den första stora officiella träffen där cirka 20 personer deltog. Det var riktigt roligt. Det finns så många aktiva livsmedels-producenter i vår kommun med ambition och inriktning mot bland annat en saluhall. Från kommunens sida är vi med och supportar det arbetet.

Ytterligare ett område som Jörgen är delaktig i är att hjälpa till med att lyfta bredbandsfrågan så fler företag om möjligt får ansluta sig på landsbygden.

– Det händer väldigt mycket på landsbygden där exempelvis turistföretagen är ett av våra starkaste tillväxtområden, säger han.

 

Text: Anna Bergström Foto: Mats Engfors/Fotographic

Senast uppdaterad: 2023-12-21