Bild från Stureskolan - Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 6 2019.

Stureungar och andra ungar

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 6 2019.

Jag får ibland kommentarer och kontakter kring begreppet ”ungar” som jag använder. Det kan verka oviktigt och petnoga för en del. För mig ligger inte någon negativ klang alls i begreppet. Det kommer inte ens från någon djupt rotad känsla. Det kommer, för mig, ursprungligen från juridikens ”den unge”. Nåt annat ”unge” känner jag, som är född 1975, egentligen inte till.

Hur hanterar jag då att människor, i olika åldrar, uppfattar att begreppet innebär så starka värderingar? Hittills inte så bra. Jag har tänkt att jag själv vet ju vad jag menar och jag menar inte något nedvärderande eller på annat sätt kränkande.

Jag tycker att mina ”Stureungar” är helt fantastiska. Mina ”ungar” är modiga, omtänksamma och en mycket positiv kraft som kommer hjälpa samhället vi lever i framåt. De är så ansvarstagande och konsekvenstänkande en människa klarar när de är 13,14 eller 15 (16) år.

Jag har nog tänkt att det räcker för mig att jag vet vad jag menar. Men är det så? Är det verkligen jag som har tolkningsföreträde när någon annan tar illa vid sig? När någon annan känner sig förminskad av ett för mig faktiskt ganska oviktigt begrepp? Ett begrepp som andra uppfattar som en kvarleva från svunna tiders förtryck? När jag frågat upp om vad problemet är med begreppet har jag fått ganska liknande svar. Barnhemsungar. Skitungar. Skitiga ungar. ”Mina barn och andras ungar”. Andra nedvärderande beteckningar på ett begrepp som för mig har noll och ingen värdering alls.

Vad vill jag med det jag formulerar och skickar ut? Jag vill att det ska vara tillgängligt för den som läser det. Att det ska vara lätt att förstå vad jag menar och vad jag står för.

Jag kommer såklart sluta använda begreppet ungar. Det klarar vi människor. Att byta från ett begrepp på någonting till ett annat. Det handlar om att påminna och rätta sig själv bara.

Naturligtvis ska ingen av oss använda uttryck från svunna tider som upplevs stötande. Oavsett hur van vi är att någonting ”heter så där, för det har det alltid gjort”. Vi får lov att vara större människor än så. Och vi får hjälpas åt att göra världen bättre för oss alla, tillsammans.

Trevlig helg därute

Petronella Sirkka

Rektor vid Stureskolan

Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2019-06-10